Välkommen till Utkikens hemsida!

Kollektivhusföreningen Utkiken. Östra Södermalm. Tre hus från 1800-talet. Här samsas 42 hushåll om snickarrum, samlingslokal, trädgårdsodling, lövkompost, vedbodar och duschar. Här planerar vi städdagar, anordnar fester och loppmarknader. Vissa har bott här i över 40 år. Andra är nyinflyttade. Några har varit med ett tag. Några är ganska nyfödda. Och några är mittemellan. Här lever vi i någon sorts gemenskap. I Stockholms äldsta kollektivhusförening.