Arbetsgrupper

Trädgårdsgruppen
Kontaktpersoner: Tatjana Konti (154), Pia Andersson (150)


Lokalgruppen
Kontaktpersoner: Anders Bastigkeit (154), Anders "Balsam" Hellström (152), Peter Zander (150)


Snickerigruppen
Kontaktperson: Eric Tiedeman (152)