Kalendarium

2014-11-16 är det städdag i Kvarteret Utkiken. Vi hoppas att det blir lika god uppslutning som vanligt. Och lika vackert väder!

2014-11-17 är det möte i den lokala hyresgästföreningen. Se vidare anslag för klockslag.