Styrelse

Styrelse 2017
Ordförande:
Ingrid Djärv

Kassör:
Mats Hillborg

Övriga ledamöter:Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Möten anslås i kalendariet på hemsidan, samt i varje entréplan senast en vecka i förväg. Aktuellt protokoll sätts upp på anslagstavlan i tvättstugan senast två veckor efter mötet. För att ta del av äldre protokoll, kontakta ordförande Anders Bastigkeit.
Alla styrelsemöten är öppna möten, dvs alla boende i Utkiken är välkomna.